بيشتر
عناوين مهم
      

نشست هاي نمايندگان بيمه ميهن تحت سرپرستي شهرستان كاشان
در ادامه سلسله نشست هاي نمايندگان بيمه ميهن تحت سرپرستي شهرستان كاشان با مديريت محترم شعبه كاشان در آخرين نشست سال 1392 در تاريخ 13/12/1392ميزبان مديريت محترم منطقه مركزي جناب آقاي حاج رحيم بيات در شهرستان دارالموئمنين كاشان بوديم.در اين نشست گرم و صميمي كه با حضور اكثريت نمايندگان شعبه كاشان و پرسنل و پزشك معتمد و دندانپزشك معتمد شعبه برگزار گرديد مديريت محترم شعبه كاشان ضمن خيرمقدم و تشكر از تشريف فرمائي مديريت محترم منطقه در نشست و تشكر از زحمات بي شائبه ي مجموعه پرسنل شعبه و زحمات پزشكان معتمد شعبه...

كلاسهاي آموزش برآورد خسارت بدنه خودرو و بازديد اوليه خودرو با شركت و آموزش اين رشته در ساختمان مركزي بيمه ميهن برگزار شد.
كلاسهاي آموزش برآورد خسارت بدنه خودرو و بازديد اوليه خودرو با شركت و آموزش اين رشته در ساختمان مركزي بيمه ميهن برگزار شد.

[جلسه آزمون متقاضيان نمايندگي بيمه ميهن طبق آئين نامه شماره 75 بيمه مركزي ج.ا.ا در روز پنج شنبه مورخ 8/12/1392 در محل ساختمان مركزي بيمه ميهن و با حضور بازرس محترم بيمه مركزي برگزار گرديد.
[جلسه آزمون متقاضيان نمايندگي بيمه ميهن طبق آئين نامه شماره 75 بيمه مركزي ج.ا.ا در روز پنج شنبه مورخ 8/12/1392 در محل ساختمان مركزي بيمه ميهن و با حضور بازرس محترم بيمه مركزي برگزار گرديد.
شعب و نمايندگی
خدمات الکترونيک
    خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
    Guest (MihanGuest)


    Powered By Sigma ITID.