×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
    • بیمه فساد کالا درانبار سردخانه ها

      تعهدات و خسارات تحت پوشش

      بیمه فسادکالا در سردخانه خطرات ناشی از عدم رعایت مسائل فنی، نوسانات درجه برودت ، نشت ناگهانی و پیش بینی نشده عوامل خنک کننده از مدار داخل سردخانه، نوسانات برق سراسری، تغییر در ترکیب هوای داخل و بطور کلی هر نوع اخلال درسیستم سرمایش را تحت پوشش قرار می دهد.