×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • بیمه مسئولیت جامع حرفه ای مهندسین

   معرفی بیمه نامه

   بیمه مسئولیت جامع حرفه ای مهندسین

   موضـوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت جامع حرفه ای مهندسین به این معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری، قصور، خطا، غفـلت و یا اشتباه حرفه ای خسارت جانی/ مالی به کارفرما، پیمانکار و اشخاص ثالث وارد آید پس از احراز مسئولیت بیمه شده توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضایی، بیمه گر بر اساس مفاد این قرارداد نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

   اهداف و مزایا

   از مزایای مهم بیمه های مهندسی این است که با دامنه وسیع خود که خطرات متعدد و متنوعی را زیر پوشش قرارمی دهد ، بیمه گذار را از تحصیل تعداد زیادی بیمه نامه برای پوشش خطرات گوناگون بی نیاز مینماید . بیمه های مهندسی ازجمله رشته های بیمه ای است که تضمین کننده سرمایه دربخش خصوصی و عمومی بوده و باعث رونق چرخه اقتصادی می باشد.

   بازار هدف

   ​​