×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  •  
  • فهرست بیمه نامه ها
   مسئولیت قراردادی

   مسئولیت قراردادی

   مسئولیت قراردادی ممکن است ناشی از نقض یکی از موارد اساسی قرارداد باشد یا به علت کوتاهی یکی از طرفین در خصوص ایفای تعهدات قرارداد ایجاد شود. مسئولیتی که یک طرف به علت کوتاهی در اجرای مواد صریح یا ضمنی قرارداد عهده دار می شود.
   مسئولیت عمومی

   مسئولیت عمومی

   تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ناشی شده باشد که شامل موارد زیر است: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ...
   مسئولیت حرفه ای

   مسئولیت حرفه ای

   این بیمه نامه مسئولیت افراد حرفه ای را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی و جانی یا هر دو به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده میکنند، پوشش می دهند.
   مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

   مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

   این بیمه نامه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در کسوت کارفرما در قبال جرح بدنی کارکنان در حین انجام کار را تحت پوشش قرار میدهد.
   بیمه باربری

   بیمه باربری

   بیمه ‌حمل‌ و نقل‌ کالا بیمه‌ای‌ است‌ که‌ بموجب‌ آن‌ بیمه‌ گر در مقابل‌ حق‌ بیـمه‌ای‌ که ‌از بـیمه‌ گذار دریافت‌ میکند متعهد میشود چنانچه‌ در جریان‌ حمل‌ کالا از نقطه‌ای‌ " مبداء حمل‌" به‌ نقطه دیگر "مقصد حمل‌ کالا"، در نتیجه‌ وقوع‌ خط‌رهای‌ موضوع‌ بیمه‌ ، کالا تلف‌ شده‌ و یا دچار خسارت شود و یا ...
   بیمه پول

   بیمه پول

   در یانی توع بیمه ، پول (اسکناس و یا وجوه رایج مملکتی)، سکه ( به استثنای مسکوکات گرانبها) چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور نگهداری میشود، در مقابل خطر سرقت یا شکست حرز تحت پوشش بیمه ای است. در ضمن چنانجه محل استقرار صندوق ...
   بیمه آتش سوزی

   بیمه آتش سوزی

   بیمه های آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه نامه های اموال می باشد. خطرات اصلی تحت پوشش در این بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه و انفجار است. خطرات زلزله و آتشفشان، سیل و طغیان آب، ترکیدگی لوله های آب، ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، طوفان و گردباد ، رانش زمین و ... ...
   بیمه نامه اسب

   بیمه نامه اسب

   در شــرکت بیمه میهن بیمه های اسب طبق موازین و رعایت اصول بیمه گری صورت می پذیرد. اسب داران و مراکز پرورش اسب و باشگاه داران و سوارکاران می توانند با اطمینان و آرامش خاطر و بهره گیری از تجربیات علمی و فنی کارشناسان خبره شرکت بیمه میهن در کمترین زمان ممکن از پوشش بیمه ای مطمئن در این زمینه برخوردار ...
   بیمه های کشتی

   بیمه های کشتی

   انواع بیمه نامه های قابل ارائه به مالـکان کشتی: الف) بیمه نامـه بدنـه و ماشـین آلات و شناورها ب) پوشـش مسـئولیت شـناورها.
   بیمه های هوایی

   بیمه های هوایی

   از آنجا که خطرات و خسارات های وارده به هواپیماها بسیار پرهزینه و چشمگیر می باشد لذا شرکت "بیمه میهن“ با مشارکت سایر بیمه‌گران (بصورت اتکایی یا کنسرسیوم) این خطرات را با توجه به شاخص های دیگری از جمله نوع هواپیما، مشخصات فنی آن، ساعت پرواز خلبان و موارد دیگر....... و بر اساس بیمه نامه ها ی استاندارد ...