×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • مراکز درمانی طرف قرارداد
  • جستجوی نزدیکترین مراکز درمانی
   طبقه بندی :
                                 
   پیش شماره :
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز درمانی
  • فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد ( 787 مورد )
    ارسال به     
   ردیف عنوان طبقه بندی استان / شهر اطلاعات کد دوبعدی
   1 آزمایشگاه البرز هشتگرد آزمایشگاه  / آزمایشگاه البرز هشتگرد
   2 آزمایشگاه امین آزمایشگاه  / آزمایشگاه امین
   3 آزمایشگاه بهبد آزمایشگاه  / آزمایشگاه بهبد
   4 آزمایشگاه بهستون آزمایشگاه  / آزمایشگاه بهستون
   5 آزمایشگاه بهنود آزمایشگاه  / آزمایشگاه بهنود
   6 آزمایشگاه تخت جمشید آزمایشگاه  / آزمایشگاه تخت جمشید
   7 آزمایشگاه توده فلاح آزمایشگاه  / آزمایشگاه توده فلاح
   8 آزمایشگاه جرجانی آزمایشگاه  / آزمایشگاه جرجانی
   9 آزمایشگاه حکیم آزمایشگاه  / آزمایشگاه حکیم
   10 آزمایشگاه دنا آزمایشگاه  / آزمایشگاه دنا
   11 آزمایشگاه رازی آزمایشگاه  / آزمایشگاه رازی
   12 آزمایشگاه علیجانی آزمایشگاه  / آزمایشگاه علیجانی
   13 آزمایشگاه کاوش آزمایشگاه  / آزمایشگاه کاوش
   14 آزمایشگاه ماهدشت آزمایشگاه  / آزمایشگاه ماهدشت
   15 آزمایشگاه متین هشتگرد آزمایشگاه  / آزمایشگاه متین هشتگرد
   16 آزمایشگاه مرکزی فردیس آزمایشگاه  / آزمایشگاه مرکزی فردیس
   17 آزمایشگاه پارسیان آزمایشگاه  / آزمایشگاه پارسیان
   18 آزمایشگاه پیک آزمایشگاه  / آزمایشگاه پیک
   19 تصویربرداری نور پزشکان و سایر مراکز درمانی  / تصویربرداری نور
   20 تصویربرداری ایرانیان پزشکان و سایر مراکز درمانی  / تصویربرداری ایرانیان